Konesali I, Valimo

Keskeisin konesalimme sijaitsee lahdessa Askonkadulla, tärkeiden valokuiturunkoverkkojen solmukohdassa.

Konesali on rakennettu UPOn valimolaitokseen. Vanha teollisuuskiinteistö on rakennettu aikoinaan Salpausselän harjualueelle, minkä vuoksi maaperässä törmätään jo parin metrin syvyydessä pohjaveteen. Vanhalle valimolle pohjavesi oli oiva keino pitää valtavia lämpötiloja ja massoja käsittävä prosessi hallinnassa, mutta valimo toiminnan päätyttyä on pohjavedestä tullut kiinteistölle ongelma. Meidän konesalille tästä on saatu kuitenkin kehitettyä yhdessä Rittalin kanssa erinomainen ja tehokas jäähdytysratkaisu, joka säästää valtavan määrän ostoenergiaa, eritoten sähköä. Konesalin lämmittämä vesi pystytään myös hyödyntämään käyttöveden ja kiinteistön tilojen lämmittämiseen, jolloin palvelimien tuottama lämpöenergia saadaan vielä hyödynnettyäkin.

Jäähdytys on varmistettu usealla eri menetelmällä eli pohjavedellä, vapaajäähdytyksellä, kompressorilla ja hätävedellä. -Passiivijäähdytys on niin sanottu primäärijäähdytys. Muut menetelmät ovat varajärjestelmiä ja niitä käytetään vain, jos pohjavedestä eisaada riittävää jäähdytystehoa. Tämän takia ratkaisu on erittäin toimintavarma.

Sähkönsyötön riittävyys on alueelle taattu, johtuen entisten tehdaskiinteistöjen sähkötarpeista. Konesali järjestelmän sähkö tarjotaan kahdennetulla UPS-ratkaisulla.

Konesalista voimme tarjota kokonaisia lukittuja kaappeja, joihin vain asiakkaan itse myöntämillä henkilöillä on pääsy. Pääsy tilaan ja omaan kaappiin on 24/7 asiakkaan omilla kulun tunnistautumisvälineillä.

Kokonaisjärjestelmä on Rittalin toimittama, joka on tunnettu laadukkaiden konesali ympäristöjen toimittajana.

HUOLTO- JA YLLÄPITOPALVELUT

Yrityksen liiketoiminta on nykyisin erittäin riippuvainen toimivista tietoliikenneyhteyksistä. Pienikin katkos palveluissa voi olla haitallista.

LahtiNetwork tarjoaa tietoliikenteen turvaamiseksi eritasoisia palvelutasosopimuksia. Palvelutasosopimus eli SLA (Service Level Agreement) on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus, jossa määritellään palvelulle tietyt vaatimustasot.

LahtiNetwork:n tarjoamat palvelutasosopimukset ovat Standard (SLA1), Premium (SLA2) ja Exclusive (SLA3). Asiakkaan palveluihin sovelletaan palvelutasoa Standard, ellei kirjallisesti ole sovittu toisin.

Ylläpitosopimusasiakkaana saat mm. seuraavat hyödyt:
  • Teidän ei tarvitse huolehtia laitteiden toimivuudesta, me hoidamme sen puolestanne!
  • Ennakoitavissa oleva kuukausihinta tarvitsemallenne tuelle ja huolloille.
  • Tarvittavat varaosat laskutetaan erikseen.
  • Nopean vasteajan vikatilanteissa.
  • Joustava hinnoittelu, hinta määräytyy vasteajan ja laitteiden määrän mukaan.
KONESALIPALVELUT

Konesalitilavuokraus

Asiakkaan tuodessa palvelinlaitteistonsa palvelinhotelliimme, hän varmistaa Internet-palveluidensa katkeamattoman ja varman toiminnan.

Lahtinetworkin konesalissa on ajanmukaiset kahdennetut jäähdytys- sähkönsyöttölaitteet. Pääsy tilaan tapahtuu asiakkaan omalla kulkukortilla. LahtiNetwork:n osaava tekninen henkilökunta huolehtii palvelintentilan hyvinvoinnista jättäen itse palvelun sisällön kontrolloinnin asiakkaalle.


Virtuaalipalvelut

Virtuaalipalvelimet voidaan toteuttaa palveluna asiakaskohtaisina klustereina tai jaetulla vikasietoisella alustalla.

Internet kapasiteetti konesalitilasta

Toimivien Internet palvelujen perusta on toimiva Internet yhteys. Lahtinetworkin konesalista on luotettava varmennettu kuitu useiden operaattorien runkoverkkoihin. Tämä mahdollistaa myös asiakkaan nykyisen operaattorin yritysverkon tuomisen konesaliimme.